© Ovidiu Ștefeligă / Pojorîta, vedere de pe Piatra Străjii
ACTUALITATE

Răspuns clarificări cu privire la anunțul de publicitate - achiziție directă - ADV1057351 "Proiectare si execuție pentru obiectivul ÎNFIINȚARE TEREN DE SPORT ȘI AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII, LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ POJORÎTA, DIN SATUL POJORÎTA, COMUNA POJORÎTA, JUDEȚUL SUCEAVA"

11 ianuarie 2019, Pojorîta - Primăria Comunei Pojorîta anunță publicarea pe site-ul instituției a clarificărilor cu privire la achiziția directă ADV1057351.


actualitate

Legături

ACCES RAPID

Opțiuni

Distribuie postarea sau revino la lista tuturor articolelor.