informații PUBLICE

Planul Urbanistic General, Regulamentul Local de Urbanism, Planurile Urbanistice de Detaliu, Planurile Urbanistice Zonale, planurile de situaţie şi amplasamentele cu mobilier stradal şi construcţii provizorii